Tag Archives: Phương pháp quản lý chất thải ao nuôi tôm

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI AO NUÔI TÔM

Tác động của chất thải ao nuôi đến tôm Chất lượng nước ao nuôi, tăng trưởng và tỉ lệ sống của tôm bị ảnh hưởng rất lớn bởi chất thải có trong ao nuôi. Việc hút bỏ bùn thường xuyên từ đáy ao làm giảm các chất dinh dưỡng hữu cơ trong nước, giảm sự […]