Men vi sinh

Chúng gồm các loài như Bacillus sp, Nitrosomonas, Nitrobacter … Ngoài ra trong thành phần của một số chế phẩm sinh học còn chứa các enzyme như Protease, lipase, amylase có công dụng hỗ trợ tiêu hóa và giúp hấp thu tốt thức ăn, xử lý môi trường.

Showing all 1 result