SẢN PHẨM NỔI BẬC

DINH DƯỠNG

BIOLEX MB40

XỬ LÝ NƯỚC

POLYMER ANION

9

DINH DƯỠNG

PAQ Gro™

9

DINH DƯỠNG

PAQ-Tivate

9

DINH DƯỠNG

CYTOPLEX SE 2000

9
Giảm giá!

KHOÁNG - PHỤ GIA

SODIUM BICARBONATE

8
Giảm giá!
8

XỬ LÝ NƯỚC

YUCCA STAR POWDER

9
Giảm giá!

DIỆT MẦM BỆNH

SODIUM PERCARBONATE POWDER

8

KHOÁNG - PHỤ GIA

SODIUM THIOSULPHATE

9

DINH DƯỠNG

MetAMINO®

9

DINH DƯỠNG

L-LYSINE (AJINOMOTO)

9

DINH DƯỠNG

MIAVITA GOLD

9

DINH DƯỠNG

NEOSORB® P20/60

9

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC

NUTREMIN 2047

9

DIỆT MẦM BỆNH

WIRKON

9

XỬ LÝ NƯỚC

ACCOFLOC A115

9

KHOÁNG - PHỤ GIA

AQUAFORM

9

BỘ PHẬN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

ĐẶNG THỊ DUYÊN
O918900499
SALES MANAGER

LÊ LƯU LỆ MƠ

O919543300
EXECUTIVE SALES

TRẦN THỊ TUYẾT NGA

O919879488
EXECUTIVE SALES

TIN TỨC MỚI