SORBITOL LTS

9

  • Tên sản phẩm: SORBITOL LTS POWDER 20M
  • Thành phần: C6H14O6
  • Synonym: Glucitol; Cholaxine; D-Glucitol; D-Sorbite; Hexahydric Alcohol; Karion; L-Gulitol; Nivitin; Sionit; Sorbostyl; Sorvilande
  • CAS No.: 50-70-4
  • Ngoại quan: Dạng bột màu trắng, không mùi, vị ngọt.
  • Quy cách: 25kg/bao
  • Xuất xứ: Pt. Sorini Agro Asia Corporindo/ Ấn Độ
  • Giá bán: Liên hệ PKD 028.37437118