TRILON B PULVER

9

Tên sản phẩm: TRILON B

Thành phần: EDTA.4Na Tetrasodium ethylen diamin tetraacetate 86%

CAS Number: 64-02-8; Molecular formula: C10H16N2O8.4Na

– Trọng lượng phân tử: 324.
– Dạng bột màu trắng, hút ẩm, tan nhiều trong nước.

Xuất xứ: BASF/ Đức
Giá bán: Liên hệ PKD 028 37437118