Tag Archives: vùng hạn mặn

Đưa nước mặn vào vùng ngọt nuôi tôm: Hại nhiều hơn lợi

Từ đầu mùa khô hạn đến nay, tại nhiều khu vực của huyện Bình Đại, Thạnh Phú đã có hàng trăm hộ dân nuôi tôm ngoài quy hoạch. Dù chủ trương của UBND tỉnh Bến Tre là xử phạt nghiêm khắc và buộc các tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản ngoài vùng quy hoạch phải khắc phục hiện trạng, trám lấp các giếng khoan nhưng chính quyền và ngành chức năng địa phương còn lúng túng, chưa mạnh dạn xử lý, buộc các hộ nuôi khắc phục hiện trạng ban đầu.