Hóa chất xử lý môi trường

Hầu hết các hóa chất môi trường đều có hoạt lực mạnh, sát khuẩn cao, tiêu diệt nấm và các mầm bệnh có trong nước. Một số hóa chất môi trường thường được sử dụng như: Chlorine, Formalin, Iodine, thuốc tím, BKC,…

Xem tất cả 14 kết quả