VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG SẢN XUẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỮU CƠ TRƯỚC NĂM 2025

Việt Nam đẩy mạnh nông nghiệp hữu cơ, việc đó có thể tác động đến sản lượng nuôi trồng thủy sản, tạo không gian cho nuôi trồng thủy sản hữu cơ.

Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng mới đây đã ký kết Dự án Phát triển Nông nghiệp Hữu cơ giai đoạn 2020-2030 với hy vọng giành được lợi thế hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Olivier Joffre

Là một phần của nỗ lực chuyển đổi đất đai sang sản xuất hữu cơ, Chính phủ hy vọng nuôi trồng thủy sản hữu cơ sẽ chiếm khoảng 0,5 đến 1,5% tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trước năm 2030.

Việt Nam cũng có kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất hữu cơ trên tất cả các lĩnh vực nhằm mục đích tạo ra sản phẩm trên một ha đất canh tác hữu cơ và đất nuôi trồng thủy sản có giá trị cao hơn 1,3 đến 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ.


Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dự án ban đầu sẽ tập trung vào phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và sau đó tiến tới đa dạng hóa các hình thức sản xuất hữu cơ. Sáng kiến ​​cũng có kế hoạch nắm lấy công nghệ mới đồng thời tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu thủy sản hữu cơ cùng các sản phẩm nông nghiệp sạch từ Việt Nam.

Nguồn: The Fish Site