Category Archives: Kỷ thuật nuôi gia cầm

Glyceride của Axit Butyric giúp giảm kháng sinh trong chăn nuôi gia cầm như thế nào?

Đó là tên bài trình bày của ông Antoine Bertho, Giám đốc kỹ thuật Adisseo Việt Nam tại hội thảo do Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm tổ chức ngày 13/10/2023 tại TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện của triển lãm VIETSTOCK 2023.