Tag Archives: ca-mau-phat-huy-the-manh-tom-sinh-thai

CÀ MAU : PHÁT HUY THẾ MẠNH TÔM SINH THÁI

(Thủy sản Việt Nam) – Tỉnh Cà Mau có diện tích rừng ngập mặn lớn nhất cả nước, có truyền thống nuôi tôm rừng lâu nhất và hiệu quả nhất. Đây là tiềm năng to lớn để tỉnh phát triển sản xuất tôm sinh thái, trong đó tôm – rừng đang là chiến lược của […]