TÍNH LƯỢNG KHOÁNG ĐỂ XỬ LÝ MẤT CÂN BẰNG ION Ở CÁC AO NUÔI TÔM ĐỘ MẶN THẤP

Trong quá trình nuôi, đặc biệt với tôm thẻ chân trắng, do độ mặn thấp, và tỷ lệ các ion trong nước không đạt yêu cầu, gây ảnh hưởng đến năng suất nuôi. Do vậy người nuôi cần phải xử lý sớm việc bổ sung khoáng cần thiết để đạt hiệu quả cao.

BỔ SUNG CHẤT KHOÁNG CHO TÔM

Tôm thẻ chân trắng là đối tượng có nhiều ưu điểm nổi bật, với mật độ nuôi có thể lên đến 150 – 300 con/m2, nhu cầu khoáng đối tôm thẻ chân trắng rất lớn, đặc biệt là trong quá trình lột xác.   Vai trò của các chất khoáng Khoáng được chia làm 2 loại:[…]