Tag Archives: Loại bỏ vi khuẩn lam và các độc tố liên quan trong các ao nuôi trồng thủy sản 

LOẠI BỎ VI KHUẨN VÀ CÁC ĐỘC TỐ LIÊN QUAN TRONG CÁC AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Thuốc diệt tảo thương mại có hiệu quả trong việc loại bỏ vi khuẩn lam Planktothrix sp. Ảnh minh họa Hầu hết các nông dân nuôi cá trong ao nuôi nước ngọt sẽ gặp phải một số loài vi tảo gây hại cho sức khỏe và chất lượng của các sản phẩm nuôi trồng thủy […]