Tag Archives: THỦY SẢN MINH PHÚ (MPC) ĐẠT DOANH THU HƠN 11.000 TỶ SAU 7 THÁNG