Tag Archives: Tôm hùm nuôi vẫn còn nhiễm bệnh sữa

TÔM HÙM NUÔI VẪN CÒN NHIỀU BỆNH SỮA

Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Miền Trung vừa có báo cáo kết quả quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường vùng nuôi thủy sản tại huyện Vạn Ninh.   Ảnh minh họa. Theo đó, hầu hết các thông số chất lượng nước đều nằm trong giới hạn cho […]