Ảnh hưởng dịch Covid-19, xuất khẩu thủy sản giảm gần 16%

Thông tin từ Bộ NN&PTNT cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2020, sản lượng thủy sản tăng, tuy nhiên, xuất khẩu ngành hàng này lại giảm đến gần 16%.

Trong tháng 2/2020, sản lượng thuỷ sản cả nước ước đạt 505.000 tấn, tăng 5,2% so với tháng 2/2019. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt gần 1,02 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, sản lượng khai thác thuỷ sản trong tháng 2 đạt 260.000 tấn, tăng 7% so với tháng 2/2019. Tính chung 2 tháng qua, sản lượng đạt 504.000 tấn, tăng 3,4%; trong đó: Khai thác biển đạt 476.000 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2019. 

 Sản lượng thuỷ sản tăng nhưng xuất khẩu đang gặp nhiều khó khăn
   

Cũng trong tháng 2, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 245.000 tấn, tăng 3,3% so với tháng 2/2019. Luỹ kế 2 tháng qua, sản lượng ước đạt 513.600 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ. Trong đó, cá tra và tôm là hai ngành hàng có mức tăng sản lượng lớn nhất. Đối với cá tra: Sản lượng nuôi ước đạt 183.500 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số tỉnh đạt sản lượng nuôi trồng thuỷ sản lớn: An Giang đạt 53.100 tấn, giảm 4,5%; Đồng Tháp đạt 55.700 tấn, tăng 3,9%. Đối với tôm: sản lượng ước đạt 61.100 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tôm sú ước đạt 30.500 tấn, tăng 11,9%; tôm thẻ chân trắng ước đạt 30.600 tấn, giảm 3,4%. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long, sản lượng tôm sú ước đạt 29.200 tấn, tăng 10,4%; tôm thẻ ước đạt 21.800 tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đều tăng. Tuy nhiên, xuất khẩu thuỷ sản tháng 2 và hai tháng đầu năm 2019 lại giảm khá sâu. Cụ thể, trong tháng 2/2020, thủy sản xuất khẩu đạt 440 triệu USD. Luỹ kế hai tháng đầu năm 2020, xuất khẩu thủy sản ước đạt 932 triệu USD, giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2019. Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến việc giao thương các mặt hàng thuỷ sản giữa Việt Nam với các nước, nhất là thị trường Trung Quốc bị chững lại.

Lâm Nguyễn

Theo Kinh tế và Đô thị