Tag Archives: nhà trắng cân nhắc việc cắt giảm thuế để ngăn chặn nguy cơ suy thoái kinh tế

NHÀ TRẮNG CÂN NHẮC VIỆC CẮT GIẢM THUẾ ĐỂ NGĂN CHẶN NGUY CƠ SUY THOÁI KINH TẾ

 Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng cắt giảm thuế hoặc rút lại quyết định áp thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để ngăn chặn nguy cơ suy thoái của kinh tế Mỹ. Truyền thông Mỹ ngày 19/8 đưa tin, Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng cắt giảm thuế hoặc […]