Tìm hiểu thêm

SẢN PHẨM

DINH DƯỠNG

BIOLEX MB40

XỬ LÝ NƯỚC

POLYMER ANION

9

DINH DƯỠNG

PAQ Gro™

9

DINH DƯỠNG

PAQ-Tivate

9

DINH DƯỠNG

CYTOPLEX SE 2000

9
Giảm giá!

KHOÁNG - PHỤ GIA

SODIUM BICARBONATE

8
Giảm giá!
8

XỬ LÝ NƯỚC

YUCCA STAR POWDER

9
Giảm giá!

DIỆT MẦM BỆNH

SODIUM PERCARBONATE POWDER

8

SẢN PHẨM NỔI BẬC

DINH DƯỠNG

BIOLEX MB40

XỬ LÝ NƯỚC

POLYMER ANION

9

DINH DƯỠNG

PAQ Gro™

9

DINH DƯỠNG

PAQ-Tivate

9

DINH DƯỠNG

CYTOPLEX SE 2000

9
Giảm giá!

KHOÁNG - PHỤ GIA

SODIUM BICARBONATE

8
Giảm giá!
8

XỬ LÝ NƯỚC

YUCCA STAR POWDER

9
Giảm giá!

DIỆT MẦM BỆNH

SODIUM PERCARBONATE POWDER

8

KHOÁNG - PHỤ GIA

SODIUM THIOSULPHATE

9

DINH DƯỠNG

MetAMINO®

9

DINH DƯỠNG

L-LYSINE (AJINOMOTO)

9

DINH DƯỠNG

MIAVITA GOLD

9

DINH DƯỠNG

NEOSORB® P20/60

9

NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THUỐC

NUTREMIN 2047

9

DIỆT MẦM BỆNH

WIRKON

9

XỬ LÝ NƯỚC

ACCOFLOC A115

9

BỘ PHẬN HỖ TRỢ KỸ THUẬT

LÊ LƯU LỆ MƠ

O919543300
EXECUTIVE SALES
BÙI THỊ MỸ DUNG
o919481100
EXECUTIVE SALES

TRẦN THỊ TUYẾT NGA

O919879488
EXECUTIVE SALES

TIN TỨC MỚI

ĐỐI TÁC